Inwestycje
w Małe
Elektrownie Wodne

NASZE PROJEKTY

Inwestuj w Małe Elektrownie Wodne

W latach 50-tych ubiegłego wieku w Polsce funkcjonowało około 6,5 tys. siłowni wodnych.
Dziś jest ich zaledwie 750 i ponad 81% potencjału technicznego na terenie naszego kraju jest niewykorzystane. Według obecnych szacunków na terenie Polski istnieje około 7,5 tys. obiektów hydrotechnicznych, które nie są wykorzystywane w celach energetycznych.

Przygotowanie inwestycji

w zakresie opracowań środowiskowych, w tym monitoring środowiska i raporty o stanie środowiska oraz wpływu inwestycji na otoczenie

Studium wykonalności

inwestycji w zakresie infrastruktury energetycznej

Wykonawstwo projektu

pod klucz, do uruchomienia produkcji, koordynacja prac projektowych, sporządzanie projektów

Poszukiwanie i analiza

potencjalnych lokalizacji MEW, zakup nowych projektów MEW

Projekty Spółki

Przychody ze wszystkich projektów na poziomie 2.700.000 PLN rocznie

Założenia Spółki Generator OZE S.A.

W ciągu 3 lat Generator OZE S.A. zamierza wybudować 1 MW w MEW, co przekłada się na 2,4 mln zł przychodu przy realnym założeniu sprzedaży prądu na podstawie 15 letniej umowy na podstawie aukcji sprzedaży energii to  470 zł / MW, a wycena elektrowni wyniesie ponad 36 mln zł. W kolejnych trzech latach planowany jest wzrost portfela działających elektrowni do 2 MW – zarówno z projektów własnych jak i przejętych. Pozwoli to Spółce na wypracowanie odpowiednich przychodów oraz kapitalizację, które pozwolą na wejście na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Po przejściu na rynek główny spółka zamierza być dywidendowa i zainteresować fundusze emerytalne inwestycją w formie zabezpieczania finansowego emerytury – MEW produkuje prawie bezobsługowo energię elektryczną przez okres 100 lat bez znaczących remontów i modernizacji. Zamiarem Spółki jest dać akcjonariuszom stopę zwrotu z akcji na poziomie 7% rocznie – czyli 15 letni zwrot z inwestycji.  Dodatkowym atutem przedstawionych lokalizacji jest bliskość zakładów, które są potencjalnymi odbiorcami energii. Dzięki temu Spółka, w przypadku zmian w prawie energetycznym polegających na zakończeniu wspomagania OZE poprzez sprzedaż aukcyjną, może sprzedawać energię elektryczną bezpośrednio do odbiorcy końcowego.

Żywiec

Wartość rynkowa ukończonej inwestycji MEW Żywiec
będzie wynosić 5.590.000 PLN

Koniecpol

Wartość rynkowa ukończonej inwestycji MEW Koniecpol będzie wynosić 2.600.000 PLN

Mszana Dolna

Wartość rynkowa ukończonej inwestycji MEW Mszana Dolna będzie wynosić 4.840.000 PLN

Lubicz

Wartość rynkowa ukończonej inwestycji MEW Lubicz
będzie wynosić 27.940.000 PLN.
Finanse Spółki Generator OZE S.A.
Księgowość funkcjonuje na podstawie przyjętych przez spółkę zasad związanych z „Polityką Rachunkowości”, zatwierdzonych przez Prezesa Zarządu. W opracowaniu tym ujęto wybrane przez spółkę alternatywne rozwiązania, wynikające z art. 10 ustawy o rachunkowości.
0 %
Niewykorzystany potencjał techniczny w Polsce
0 kW
Zakładana całkowita moc produkcyjna
0 PLN
Zakładane roczne przychody ze wszystkich projektów
1900 r
Pakiet podstawowy GPW

Relacje inwestorskie

Szukasz pewnej inwestycji dla swojego kapitału? Spółka Generator OZE S.A. zaprasza do współpracy!

Aktualności